Aso-wet is een feit!

Asociale buren pak je aan. Wet woonoverlast een feit. Het initiatief van Klaas Dijkhoff, had de eer het karwei af te maken!

Asociale buren pak je aan. Wet woonoverlast een feit. Het initiatief van Klaas Dijkhoff, had de eer het karwei af te maken!

Op 24 januari is de initiatiefwet woonoverlast aangenomen in de Eerste Kamer.